1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ปฏิทินกิจกรรม
 3. การเตรียมตัวเพื่อทำหัตถการ
 4. ข่าวสาร PSU
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

โครงการประชุมวิชาการพยาบาลทางเดินอาหาร

23-05-2562 Hits:43 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการประชุมวิชาการพยาบาลทางเดินอาหาร

   โครงการประชุมวิชาการพยาบาลทางเดินอาหาร       - แผ่นพับการประชุม     - หนังสือขออนุมัติจัดประชุม ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

QR code slide งานประชุม NKC 2019

14-05-2562 Hits:51 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

QR code slide งานประชุม NKC 2019

QR code slide งานประชุม NKC 2019  link      https://drive.google.com/open?id=1jDvgKA83EgSK68HPr3b5vI2vu6jYlTOK... อ่านข้อความเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลส่องกล้อง รุ่นที่ 2 ปี 2…

11-03-2562 Hits:148 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลส่องกล้อง รุ่นที่ 2 ปี 2562

       ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมพยาบาลส่องกล้อง รุ่นที่ 2 ปี 2562            หนังสือเ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 สถาบัน NKC

25-02-2562 Hits:1069 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 สถาบัน NKC

        ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  Op... อ่านข้อความเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

18-11-2561 Hits:485 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

        สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ NKC ได้จัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร        &nbs... อ่านข้อความเพิ่มเติม

NKC Annual Endoscopic Meeting 2016 “Novice development dev…

03-08-2559 Hits:1018 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

NKC Annual Endoscopic Meeting 2016  “Novice development devices in EUS and ERCP in the 5 years”

         การประชุมเชิงปฏิบัติการ NKC Annual Endoscopic Meeting 2016  เรื่อง “Novice development devices in EUS... อ่านข้อความเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การเจาะชิ้นเนื้อตับ Liver biopsy

27-10-2558 Hits:8394 Procedure Super User

การเจาะชิ้นเนื้อตับ Liver biopsy

        การเจาะชิ้นเนื้อตับ (Liver biopsy) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับ อาจจะขอความร่วมมือในเจาะชิ้นเนื้อตับ เพื่อนำเนื้อตับมาตรวจ โ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy

22-10-2558 Hits:3754 Procedure Super User

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy

         การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy หมายถึงการตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะ เป็นท่อยาวโค้งงอได้ใส่เข้าไป... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde…

22-10-2558 Hits:23078 Procedure Super User

การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP)

           การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) คือการใช้กล้... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endosc…

22-10-2558 Hits:6363 Procedure Super User

การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endoscopic Ultrasonography (EUS)

       การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endoscopic Ultrasonography (EUS)  การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy

22-10-2558 Hits:5118 Procedure Super User

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy

         การส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy       หมายถึง การตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อยาวงอได้ ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ม.อ.เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากลิงที่เข้ามาเขตที่พักอาศัย
  “มาตรการของเราต้องควบคุมประชากรลิง และผลักดันให้กลับขึ้นไปอยู่บนเขา โดยดำเนินการร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดโครงการทำหมันลิง และฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารบนเขา และลดปริมาณอาหารในพื้นที่ใกล้เขตที่พัก โดยควบคุมพืชที่เป็นอาหารของลิง” ม.อ.ขอความร่วมมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มาช่วยทำหมัน เพื่อลดจำนวนประชากรลิง ที่เข้ามาในเขตที่พักบุคลากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากพฤติกรรมของลิง ผศ.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ทางวิทยาเขตไ... อ่านต่อ
 • ม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต สถาบันพัฒนาคนที่เพื่อการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต มีจุดเน้นทิศทางหลักที่จะพัฒนาเป็นวิทยาเขตนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านการบริการและการท่องเที่ยวของเอเชีย มีความโดดเด่นด้านภาษาและวัฒนธรรมของไทยและอาเซียนศึกษา ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติทางธรรมชาติ เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน เป็นเสาหลักแห่งการพัฒนาภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยอาศัยความได้เปรียบของตำแหน่งที่ตั้ง ความเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกของจังหวัดภูเก็ต และนโยบายของรัฐที่จะให้ภูเก็ตเป็นเมืองอัจริยะ (Smart City) ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล หรือ Digital T... อ่านต่อ
 • โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ม.อ. ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA
  โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยแห่งแรกของภาคใต้ เปิดให้บริการฟื้นฟู บำบัด รักษาโรคด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ขั้นที่ 1 จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในด้านการจัดการศึกษา สร้างความร่วมมือในการพัฒนาและรับรองคุณภาพทั่วทั้งองค์กร และเป็นโรงพยาบาลที่ได้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพในด้านการบันทึกเวชระเบียนผู้ป่วย การป้องกันอันตรายจากการทำหัตถการทางการแพทย์แผนไทย อีกทั้งวางระบบประเมินความพึงพอใจและรับคำร้องเรียนของผู้รับบริการ โดยได้มีการเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินระดับการพัฒนาคุณภาพ ขั้นที่ 1 เม... อ่านต่อ
 • ม.อ.จับมือเทศบาลคอหงส์ ตรวจสอบมาตรฐานน้ำดื่ม ตู้กรองน้ำหยอดเหรียญ
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงนาม เทศบาลเมืองคอหงส์ ดูแลสุขภาวะ ด้านการบริโภคน้ำแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ โดยการตรวจตู้กรองน้ำหยอดเหรียญ ในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อควบคุมคุณภาพน้ำบริโภคให้ได้มาตรฐาน และส่งผลสุขภาพของประชาชน เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมเรารักสงขลา เทศบาลเมืองคองหงส์ รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชำนาญ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ปฏิบัติการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามกับนายฉลอง พัฒโน รองนายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีเมืองคองหงส์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬา... อ่านต่อ
 • ม.อ.ทำวิจัยสร้างสรรค์ชุมชนเสริมสุขภาวะผู้รับผลกระทบชายแดนใต้
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯ โดยได้ศึกษาวิจัยในพื้นที่อย่างลึกซึ้ง เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยชายแดนใต้ ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ อ่านต่อ
 • ประกาศการจองเช่าชุดครุย ปีการศึกษา 2561
  อัตราค่าบริการและสถานที่วัดตัวชุดครุยว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2561 1. สำหรับผู้ที่อาศัยในอำเภอหาดใหญ่ หรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถวัดตัวได้ที่ - ร้านอมเรศ (หาดใหญ่) เวลา 08.30 - 17.30 น. - ติดต่อร้านโทร. 088-782-9295 , 074-892-995 2. สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่กรุงเทพฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถวัดตัวได้ที่ - ร้านอมเรศ (ท่าพระจันทร์) เวลา 08.00 - 17.00 น. - ติดต่อร้านโทร. 080-994-9596 , 02-223-7892 3. ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อื่น หรือพื้นที่ใกล้เคียง ม.อ. วิทยาเขตใด สามารถเข้าวัดตัวได้ตาม วัน เวลา และสถานที่ (ดังภาพ) ทั้งนี้... อ่านต่อ
 • อบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining
  ขอเชิญอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค Data Mining ผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านลิงก์ https://forms.gle/DXhjo5dkYQj2zdfw7 หรือ สแกน QR Code อ่านรายละเอียดได้ที่ || n9029_PSUTHDOC1.pdf อ่านต่อ
 • เชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PSU x SME-D Bank Innovation bazaar Live in Bangkok
  ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ ผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมและผู้ที่สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน PSU x SME-D Bank Innovation bazaar Live in Bangkok วันที่ 20-21 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร SME Bank Tower ถนนพหลโยธิน (BTS อารีย์) สำหรับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน รับคูปองอาหารว่าง/อาหารกลางวัน ฟรี (มีจำนวนจำกัด) ของที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด) พบกับ การบรรยายพิเศษจากวิทยากรชั้นแนวหน้าของเมืองไทย ด้านการนำผลงานวิจัยไปต่อยอดธุรกิจ สร้างแรงบันดาลใจด้วยนวัตกรรมที่ร่วมจัดแสดงในงาน กว่า 50 ผลงานพร้อมให้คุณนำไปต่อยอดเป็นธุรกิจ การเสวนา และนำเสนอผลงานวิจัย ด้านการแพทย์, IOT &... อ่านต่อ
 • ในหลวงพระราชทานเงิน 80 ล้านบาท ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
  พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินจากการบริจาคของประชาชนในงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพรัชกาลที่ 9 และรายได้จากงานอุ่นไอรัก จำนวน 80 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้กองกิจการในพระองค์ 904 ดำเนินการรวบรวมความต้องการเครื่องมือแพทย์ของแต่ละโรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาทางแพทย์ เพื่อจะพระราชทานเงินจากการบริจาค จากประชาชนเนื่องในงานพระราชพิธีบำเพ็ญ พระราชกุศลพระบรมศพพระบา... อ่านต่อ
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
  อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา กำหนดการรับสมัคร วันที่ 8 – 23 พฤษภาคม 2562 เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สอบข้อเขียน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://psusp.or.th/2019/05/hr62-012/ สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 0-7428-9333 อ่านต่อ
 • อบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี
  หน่วยส่งเสริมการวิจัย งานหลักสูตรและพัฒนาคณาจารย์ กองบริการการศึกษา วิทยาเขตปัตตานี จัดอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี โดยแบ่ง ออกเป็น ๒ สาขา คือ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และการศึกษา ในวันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมะเดื่อ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จึงขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย ผู้ช่วยนักวิจัย นักศึกษาและ เจ้าหน้าที่ประสานงาน เข้าร่วมอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำวิทยาเขตปัตตานี สาขาวิทยาศาสต... อ่านต่อ
 • ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การเขียน proposal ที่ดี ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
  สำนักวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ การเขียน proposal ที่ดี ” สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ/วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 มารู้จักการเขียน Research Proposal ส่งถึงแหล่งทุนอย่างมีคุณภาพ มารับความรู้เต็มเปี่ยมทั้งภาคบรรยาย ในหัวข้อ “แนวทางการเขียน proposal ที่ดี” โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และการฝึกภาคปฏิบัติ โดยนักวิจัย ม.อ. ที่ประสบความสำเร็จในการขอรับทุนจากแหล่งทุนวิจัยจริงมาแล้ว ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 1402 ชั้น 14 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ (อาคาร1) ม... อ่านต่อ
 • หนุนเพาะสาหร่ายพวงองุ่นออร์แกนนิค สร้างรายได้ชุมชนชาวไทยใหม่ภูเก็ต
  นักวิชาการ ม.อ.ภูเก็ต ส่งเสริมชาวไทยใหม่ปลูกสาหร่ายพวงองุ่นออร์แกนนิค สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ชุมชน ตามโครงการประมงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ กาญจนชาตรี คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีชุมชนชาวเล หรือชาวไทยใหม่ ที่เป็นชาติพันธุ์ดั้งเดิม ดำรงชีพด้วยการจับสัตว์น้ำ ตามชายฝั่งทะเล และเร่ร่อนไปตามเกาะแก่งต่างๆ ต่อมาได้มาตั้งถิ่นฐานบนชายฝั่งเกาะภูเก็ต แต่โดยสภาพสังคมเป็นชุมชนที่มีความเหลื่อมล้ำ ยังขาดความเชื่อมโยงกับสังคมภายนอก จึงต้องการที่จะพัฒนาอาชีพซึ่งชุมชนมีความเกี่ยวข... อ่านต่อ
 • นานาชาติเชื่อมั่นหลักสูตร ม.อ. ได้มาตรฐาน สนองธุรกิจเมืองท่องเที่ยวระดับสากล
  “ภูเก็ต” เป็นที่รู้จักกันดีในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลก มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม มีชุมชนที่มีจิตบริการ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก อย่างไรก็ตามการสร้างความยั่งยืนให้กับเมืองท่องเที่ยวจะต้องมีการสร้างความรับรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องให้กับชุมชน โดยปัจจุบันจะเน้นการให้ความรู้ด้านการบริการท่องเที่ยว ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งศาสตร์เหล่านี้ “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” ซึ่งมี “วิทยาเขตภูเก็ต” ที่มีการเรียนการสอนที่เน้นสนองการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคม ของชุมชนภาคใต้ฝั่งอันดามัน เป... อ่านต่อ
 • ม.อ.เล็งเปิดคณะด้านบริการสุขภาพที่ภูเก็ต รับรูปแบบท่องเที่ยวแนวใหม่
  รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ ทองชุมชน รองอธิการบดีวิทยาเขตภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวกับสื่อมวลชนซื่งเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตภูเก็ต ในโครงการเครือข่ายสัมพันธ์สงขลานครินทร์ว่า จังหวัดภูเก็ตแม้จะเป็นจังหวัดเล็กมีพื้นที่ไม่มากแต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องและต่อเนื่องกลับมีมูลค่าสูง และจำเป็นต้องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ทั้งสิ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในเรื่องนี้ตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งวิทยาเขตภูเก็ต และกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้ โดยปัจจุบันมีการเปิดสอนในคณะวิชาที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว การจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม ภาษาเพื่อการเชื่อมโยงกับโลกภายนอก และ... อ่านต่อ

วันนี้ 0 สัปดาห์นี้ 229 เดือนนี้ 972 รวม 51421