1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ปฏิทินกิจกรรม
 3. การเตรียมตัวเพื่อทำหัตถการ
 4. ข่าวสาร PSU
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

18-11-2561 Hits:282 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร 2562

        สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ NKC ได้จัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร        &nbs... อ่านข้อความเพิ่มเติม

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 สถาบัน NKC

22-02-2561 Hits:1520 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 สถาบัน NKC

      ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2561 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  Gastroent... อ่านข้อความเพิ่มเติม

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร…

18-12-2560 Hits:478 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร 2561 รุ่นที่ 1

  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมพยาบาลส่องกล้องทางเดินอาหาร 2561 รุ่นที่ 1... อ่านข้อความเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

23-03-2560 Hits:419 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

โครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

        สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ NKC ได้จัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลช่วยส่องกล้องทางเดินอาหาร โดยจะเปิดการอบรมตั้งแต่ เดือนพฤษ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบัน NKC

16-03-2560 Hits:1671 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบัน NKC

           การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับนันทนา–เกรียงไกร โชติวัฒนะพั... อ่านข้อความเพิ่มเติม

NKC Annual Endoscopic Meeting 2016 “Novice development dev…

03-08-2559 Hits:949 ข่าวประชาสัมพันธ์ Super User

NKC Annual Endoscopic Meeting 2016  “Novice development devices in EUS and ERCP in the 5 years”

         การประชุมเชิงปฏิบัติการ NKC Annual Endoscopic Meeting 2016  เรื่อง “Novice development devices in EUS... อ่านข้อความเพิ่มเติม

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

การเจาะชิ้นเนื้อตับ Liver biopsy

27-10-2558 Hits:7882 Procedure Super User

การเจาะชิ้นเนื้อตับ Liver biopsy

        การเจาะชิ้นเนื้อตับ (Liver biopsy) แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับ อาจจะขอความร่วมมือในเจาะชิ้นเนื้อตับ เพื่อนำเนื้อตับมาตรวจ โ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy

22-10-2558 Hits:3396 Procedure Super User

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy

         การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy หมายถึงการตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะ เป็นท่อยาวโค้งงอได้ใส่เข้าไป... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde…

22-10-2558 Hits:20435 Procedure Super User

การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP)

           การส่องกล้องตรวจทางเดินน้ำดีและตับอ่อน Endoscopic Retrograde Cholangio Pancreatography (ERCP) คือการใช้กล้... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endosc…

22-10-2558 Hits:5804 Procedure Super User

การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endoscopic Ultrasonography (EUS)

       การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endoscopic Ultrasonography (EUS)  การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง... อ่านข้อความเพิ่มเติม

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy

22-10-2558 Hits:4859 Procedure Super User

การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy

         การส่องกล้อง ตรวจลำไส้ใหญ่ Colonoscopy       หมายถึง การตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะเป็นท่อยาวงอได้ ... อ่านข้อความเพิ่มเติม

ข่าวสาร | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ม.อ.จะขยับเวลาเปิดเทอมกลับไปแบบเดิมตั้งแต่ปี 63
  ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2562 เมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้เลื่อนกำหนดการเปิด-ปิด ภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัย จากการเปิด-ปิด ตามแบบภูมิภาคอาเซียน ไปเป็นเปิด-ปิด ภาคการศึกษาในช่วงเวลาเดิม โดยจะเริ่มขยับเลื่อนเวลาเปิดให้เร็วขึ้นจากปัจจุบัน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป และคาดว่าจะกลับไปเปิดภาคการศึกษาตามปกติกลางเดือนมิถุนายนได้ในปีการศึกษา 2565 แต่ได้เปิดโอกาสให้แต่ละวิทยาเขตหรือคณะสามารถบริหารจัดการช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนให้มีความยืดหยุ่นเป็นการภายในได้ตามบริบทของหน่วยงาน ทั้งนี้จะมหาวิทยาล... อ่านต่อ
 • ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำเสียสวนป่า
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบระบายน้ำเสียสวนป่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนสามหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดประกาศ || n8930_PSUTHDoc.pdf อ่านต่อ
 • ม.อ.เตรียมแผน “เกาะยอโมเดล” มุ่งพัฒนารูปแบบคัดแยกขยะครัวเรือนแบบครบวงจร
  คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม ม.อ. เตรียมเข้าพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวเกาะยอ เน้นการจัดการขยะแบบครบวงจร ในรูปแบบ "เกาะยอโมเดล" เพื่อลดมลภาวะและสร้างประโยชน์จากของเสียจากครัวเรือน เสริมรายได้ชุมชนและชาวสวนผลไม้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกื้ออนันต์ เตชะโต คณบดีคณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะฯได้มีการรณรงค์การลดการใช้ถุงพลาสติกและจัดการขยะให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ในหน่วยงานย่อยจนถึงระดับมหาวิทยาลัย และมีโครงการเข้ารณรงค์ในชุมชนท้องถิ่นใกล้เคียงโดยเน้นชุมชนแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นตัวอย่างได้ในการจัดการขยะ โดยจะเริ่มจากชุมชนเกาะ... อ่านต่อ
 • ขอเชิญอบรม "กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับนักวิจัย"
  สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเรียนเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมอบรม "กระบวนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับนักวิจัย" ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร "ผศ.ดร.บัณฑิต อินณวงศ์" ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงทะเบียนได้ที่ w.suwattitanun@gmail.com หรือ โทร 074-282911, 063-5929441 ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านต่อ
 • ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ปขมท. “สมองกลหรือจะสู้สมองคน”
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสภาพนักงานมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ปขมท.) จัดประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2562 หัวข้อ “ Disruptive University : เปลี่ยนตระหนก สู่ ตระหนัก “สมองกลหรือจะสู้สมองคน” ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 ณ กระบี่รีสอร์ท อ.เมือง จ.กระบี่ การประชุมจัดขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ความรู้ และมุมมองที่กว้าง สามารถนำความรู้ไปปรับกระบวนการทำงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคใหม่อย่างไม่ตื่นตระหนก ยกระดับศักยภาพและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เชิดชูเกียรติผู้ได้รับรางวัล “บุคลาก... อ่านต่อ
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ รับสมัครพนักงานหลายอัตรา
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศรับสมัครพนักงานหลายอัตรา ตำแหน่งที่รับสมัครมีดังนี้ 1. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานพัสดุ) 3. ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานห้องสมุด ทะเบียนและประเมินผล) 4. ตำแหน่งผู้ช่วยสัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา 5. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานพยาบาลสัตว์ จำนวน 2 อัตรา ดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2N62YRW สนใจสอบถามรายละเอียด และยื่นใบสมัครได้ ณ สำนั... อ่านต่อ
 • ศูนย์สมุนไพรทักษิณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ แหล่งรวมความรู้สมุนไพรภาคใต้
  ศูนย์สมุนไพรทักษิณ เป็นแหล่งรวมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องของสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย ด้วยฐานข้อมูลทันสมัย ดำเนินงานโดยคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ ซึ่งเป็นคณาจารย์ และ บุคลากรของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี ดร. ภญ. พิมพ์พิมล ตันสกุล เป็นประธานคณะกรรมการศูนย์สมุนไพรทักษิณ ศูนย์สมุนไพรทักษิณ จัดตั้งเพื่อเป็นสถานที่รวบรวม และจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรในด้านต่างๆ เพื่อการศึกษาดูงานของผู้สนใจ อาทิเช่น การจัดแสดงรวบรวมตัวอย่างพืชแห้งในรูปของพิพิธภัณฑ์พืช (Herbarium) การจัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับเภสัชกรรมแผนไทย และอยู่ในระหว่างการปรับปรุงฐานข้อม... อ่านต่อ
 • พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครแล้ว การวาดภาพการ์ตูน
  พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษาสยามบรมราชกุมารี คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครแล้ว ”การวาดภาพการ์ตูน” สำหรับคนที่รักการวาดภาพสร้างสรรค์การ์ตูน ในสไตล์ของตนเอง ในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 09.00 - 15.30 น. อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 400 บาท ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่พิพิธภัณฑ์ฯ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ || https://www.nhm.psu.ac.th/2019/01/15/cartoon-drawing-th/?fbclid=IwAR2fpOUbAe7_E4x1PDto6y7eGyNFT-JDLM20tqcLI-d2HFHOMdHffAjgI-o อ่านต่อ
 • เชิญผู้สนใจอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ”
  โครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดโครงการอบรม “กฎหมายปกครองสำหรับผู้บริหารภาครัฐ” วันพุธ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9:00-12:00 น. สถานที่ ห้องประชุมอ่าวไทย. อาคารบริการวิชาการกลางและเรียนรวม(ตึกตัวยู) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎรธานี วิทยากร โดยท่านตระหง่าน เกียรติศิริโรจน์ ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองเชียงใหม่ เหมาะกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคธุรกิจ/ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป จำนวนผู้เข้ารับการอบรม 150 คน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่า... อ่านต่อ
 • ศูนย์บริการวิชาการ ม.สงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช สัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
  ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช จัดโครงการสัมมนา “การขับเคลื่อนและพัฒนาความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทาง สำนักงาน ป.ป.ช.ในวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมลี การ์เด้น พลาซ่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา การสัมมนาครั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทำงานโครงการเป็นผู้กล่าวรายงาน การสัมมนาจัดขึ้น ภายใต้การดำเนินการโครงก... อ่านต่อ
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบกันดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่)
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบกัน ดินหน้าโรงพยาบาลสัตว์ (ทุ่งใหญ่) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๙,๒๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) อ่านรายละเอียดได้ที่ || n8921_PSUTHDOC1.pdfและ n8921_PSUDOC2.pdf อ่านต่อ
 • รพ.สงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ พัฒนาแอปพลิเคชั่นสู่การเป็น Smart Hospital
  โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) รับมอบระบบ Smart Hospital / Smart Health และตู้คิวอัจฉริยะ จากทีม บริษัท MY HEALTH GROUP ผู้คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชั่น “มายเฮลท์เฟิร์ส (MY HEALTH FIRST)” โดยการสนับสนุนการจัดทำตู้คิวอัจฉริยะ จากธนาคารกสิกรไทย พร้อมเปิดตัวการเป็น Smart Hospital โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดศูนย์ตรวจสุขภาพ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น B อาคารพระบรมราชชนก (อาคาร 100 ปี) ศูนย์ตรวจสุขภาพ (Check up Center) จัดตั้งข... อ่านต่อ
 • สวทช. จัดกิจกรรมสัญจร หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ที่ศูนย์ประชุม ม.อ.
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะจัดกิจกรรม สวทช. – วิทย์ สัญจร ประจำปี 2561 หัวข้อ “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” ครั้งที่ 3 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ ห้อง Convention Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อสร้างการรับรู้ถึงภารกิจและการสนับสนุนของ สวทช. ในภาคใต้ ในการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาขับเคลื่อนธุรกิจของประเทศ และ สร้างความเชื่อมโยงกับพันธมิตรในพื้นที่ ให้เข้มแข็ง โดย นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน และ มีการปาฐกถาพิเศษ “วิทยาศาสตร์ เทคโน... อ่านต่อ
 • รถ EV งานวิจัยร่วม ม.อ.และ AIS ร่วมจัดแสดงในงาน “AIS Digital Intelligent Nation 2019”
  รถ EV ไร้คนขับ (EV autonomous car) งานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ บริษัท AIS ได้ร่วมแสดงโชว์ในงาน AIS Digital Intelligent Nation 2019 ซึ่ง บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับความไว้วางใจจากทั้งรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวเนื่องในการร่วมวางนโยบายและพัฒนา Smart City ด้วยเทคโนโลยี IoT, Big Data และ AI เพื่อพัฒนาให้เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดีจากทางภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะ บริษ... อ่านต่อ

วันนี้ 29 สัปดาห์นี้ 299 เดือนนี้ 684 รวม 47518