เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาและบริการพิเศษส่องกล้องทางเดินอาหาร(Premium GI)ติดต่อ 074-451965-9

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 กันยายน 2562 12:25
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 7049
ตารางการออกตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ
วัน เวลา อาจารย์แพทย์
จันทร์ 17.00-20.00 น. นพ.ธนพล เยาว์มณีรัตน์ (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
17.00-20.00 น. นพ.อภิชาติ แก้วเดช (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
อังคาร 17.00-20.00 น. นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล          (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
17.00-20.00 น. นพ.สุริยา กีรติชนานนท์ (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
พุธ 17.00-20.00 น. นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. นพ.จักรสิน โสตถิสุพร (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
17.00-20.00 น. พญ.ณัยชญา จำรูญกุล (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์  17.00-20.00 น. นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล (ศัลยกรรมทั่วไปและระบบทางเดินอาหาร)
17.00-20.00 น. นพ.สุริยา กีรติชนานนท์ (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
วันเสาร์ 09.00-12.00 น. พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
09.00-12.00 น. นพ.ต่อตระกูล ทองกัน (ศัลยกรรมทั่วไปและระบบทางเดินอาหาร)
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (ระบบทางเดินอาหารและตับ)

ท่านสามารถโทรศัพท์จองตรวจคลินิกนอกเวลาราชการกับแพทย์เฉพาะทางได้ที่ 074-451965-9  

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 16.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์เวลา  09.00 - 12.00 น.