กิจกรรมทางวิชาการ

กิจกรรมทางวิชาการ

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์มีกิจกรรมทางวิชาการ สำหรับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งสำหรับประชาชนผู้สนใจทั่วไป มากมาย ดังนี้

  1. การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านแพทย์ใช้ทุนและอายุรแพทย์ต่อยอดระบบทางเดินอาหาร
  2. Endoscopic Case Conference
  3. Topic Review
  4. Journal Club
  5. Research Club
  6. Symposium หรือการบรรยายทางวิชาการ
  7. Hand  on Work Shop ทาง Endoscopy
  8. Live Demonstration ระดับ National และ International
  9. รายการให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป
  10. Website รวบรวมข้อมูลและถามตอบปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคระบบทางเดินอาหารและตับ

วันนี้ 5 สัปดาห์นี้ 106 เดือนนี้ 176 รวม 113086