การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบัน NKC

   

       การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับนันทนา–เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  18-20  พฤษภาคม 2560 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค จังหวัดภูเก็ต         

        - หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

        แบบฟอร์มลงทะเบียน

       - หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและผู้ประชุมเข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้

วันนี้ 5 สัปดาห์นี้ 5 เดือนนี้ 804 รวม 46356