การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบัน NKC

   

       การประชุมวิชาการประจำปี 2560 ครั้งที่ 11 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับนันทนา–เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  18-20  พฤษภาคม 2560 โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต วินเทจ ปาร์ค จังหวัดภูเก็ต         

        - หนังสือขอเชิญเข้าร่วมการประชุม

        แบบฟอร์มลงทะเบียน

       - หนังสือขออนุมัติจัดประชุมและผู้ประชุมเข้าประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายได้

วันนี้ 35 สัปดาห์นี้ 147 เดือนนี้ 498 รวม 44078