ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 สถาบัน NKC

        ประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  Optimal care in Gastroenterology and Hepatology   วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมภูเก็ตเกรชแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต

 

โปสเตอร์การประชุม

- ใบลงทะเบียนและจองห้องพัก

- โบรชัวร์การประชุม

- หนังสือขออนุมัติจัดประชุม

- หนังสือเชิญชวน

 

 

                                           Symposium Agenda

 

วันนี้ 20 สัปดาห์นี้ 67 เดือนนี้ 1044 รวม 62680