การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 ประจำปี 2564

 

ถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 เรื่อง New Normal in GI and Hepatology  ในวันที่ 18-20 พฤศจิกายน 2564  ในรูปแบบ Virtual Meeting สแกน QR code เพื่อลงทะเบียนแบบ virtual ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2564

>> จดหมายเชิญประชุม

>> กำหนดการประชุม

           1. กำหนดการประชุม
           2. Symposium Agenda

>> ลงทะเบียนออนไลน์  (ปิดรับการลงทะเบียน)

>> วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน

          โปรดโอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาสงขลานครินทร์
          ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)
          เลขที่บัญชี 565-2-64561-2 

          ชำระภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564

>> การส่งหลักฐานการชำระเงิน

          1. แจ้งชำระเงินออนไลน์  หรือ

          2. ส่งหลักฐานที่ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> ตรวจสอบการลงทะเบียน

          1. โปรดโอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาสงขลานครินทร์
          2. ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)
          3. Resident สาขาอายุรศาสตร์  ฟรีค่าลงทะเบียน

*** โปรดตรวจสอบอีเมล์ของท่านให้ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องในการส่ง Link สำหรับเข้าร่วมงานประชุม

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550