การประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2565

 

สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่ 16 ประจำปี 2565 เรื่อง Refresh and renew in GI and Hepatology  ในวันที่ 9 -11 มิถุนายน 2565   ณ โรงแรม ภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต

>> รายละเอียดโครงการ

>> หนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุม

>> Brochure/Poster

>> แบบฟอร์มต่างๆ

          1. แบบฟอร์มลงทะเบียนและจองห้องพัก 

          2. แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าลงทะเบียน

          3. แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าที่พักและอื่นๆ

>> วิธีการชำระเงิน

ค่าลงทะเบียน 5,000 บาท/ท่าน

          โปรดโอนเงินเข้า ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาสงขลานครินทร์
          ชื่อบัญชี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (การประชุม)
          เลขที่บัญชี 565-2-64561-2 

          ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ค่าที่พักและอื่นๆ

          โปรดโอนเงินเข้า ธนาคารกรุงเทพ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
          ชื่อบัญชี สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา – เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์ (การประชุม)
          เลขที่บัญชี 641-017519-1

          ชำระภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

>> ลงทะเบียน จองที่พัก และส่งหลักฐานการชำระเงิน

          E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

>> ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550