การใช้สิทธิบัตรต่างๆ

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2558 03:04
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 3329

บัตรประกันสังคม 

               ให้ยื่นหลักฐานและแจ้งการใช้สิทธิบัตร ประกันสังคมที่ห้องบัตรของโรงพยาบาลช่อง หมายเลข 4 เพื่อรับรองการใช้ สิทธิค่ารักษาพยาบาล

บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า  (บัตร 30 บาท)

             บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ยื่นบัตรที่หน่วยปฐมภูมิ ชั้น1 ตึกเฉลิมพระบารมีก่อนส่องกล้อง

              บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ส่งตัวจากโรงพยาบาลอื่น

                     - กรณีที่ยังไม่รับรองสิทธิ์ให้ยื่นหลักฐานการตรวจสอบสิทธ์ที่ห้องหมายเลข 1 (ข้างห้องบัตร)

                     - กรณีที่รับรองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วให้ขึ้นไปห้องส่องกล้องเลย

ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ    

             สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามสิทธิ์ของกรมบัญชีกลาง 

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550