การประชุมวิชาการครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 : Symposium Session

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 14 กันยายน 2564 07:58
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 1157

Symposium Session

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564

Lunch Symposium by Takeda

Afternoon Symposium by Novo Nordisk

 

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564

Breakfast Symposium by Ferring

Lunch Symposium by Roche

Afternoon Symposium by BMS

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

Breakfast symposium by Eisai

Lunch symposium by Eisai

Afternoon Symposium by Takeda

เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาและบริการพิเศษส่องกล้องทางเดินอาหาร(Premium GI)ติดต่อ 074-451965-9

  • หมวด: Uncategorised
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 24 กันยายน 2562 12:25
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 5902
ตารางการออกตรวจคลินิกนอกเวลาราชการ
วัน เวลา อาจารย์แพทย์
จันทร์ 17.00-20.00 น. นพ.ธนพล เยาว์มณีรัตน์ (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
17.00-20.00 น. นพ.อภิชาติ แก้วเดช (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
อังคาร 17.00-20.00 น. นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล          (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
17.00-20.00 น. นพ.สุริยา กีรติชนานนท์ (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
พุธ 17.00-20.00 น. นพ.ธนวัต ภัทรพันธกุล (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
พฤหัสบดี 17.00-20.00 น. นพ.จักรสิน โสตถิสุพร (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
17.00-20.00 น. พญ.ณัยชญา จำรูญกุล (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
ศุกร์  17.00-20.00 น. นพ.สิริพงศ์ ชีวธนากรณ์กุล (ศัลยกรรมทั่วไปและระบบทางเดินอาหาร)
17.00-20.00 น. นพ.สุริยา กีรติชนานนท์ (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
วันเสาร์ 09.00-12.00 น. พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (ระบบทางเดินอาหารและตับ)
09.00-12.00 น. นพ.ต่อตระกูล ทองกัน (ศัลยกรรมทั่วไปและระบบทางเดินอาหาร)
วันอาทิตย์ 09.00-12.00 น. พญ.นิศา เนตินาถสุนทร (ระบบทางเดินอาหารและตับ)

ท่านสามารถโทรศัพท์จองตรวจคลินิกนอกเวลาราชการกับแพทย์เฉพาะทางได้ที่ 074-451965-9  

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 14.00 - 16.30 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์เวลา  09.00 - 12.00 น.

วันนี้ 12 สัปดาห์นี้ 283 เดือนนี้ 611 รวม 110714