การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy

  • หมวด: Procedure
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2558 07:29
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 8667

         การส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย Sigmoidoscopy

หมายถึงการตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะ เป็นท่อยาวโค้งงอได้ใส่เข้าไปทางทวารหนักเพื่อ ตรวจลำไส้ใหญ่ส่วนปลายซึ่งยาวประมาณ 60 ซม. (2 ฟุต) และสามารถตัดชิ้นเนื้อที่ผิดปกติส่งตรวจ ทางพยาธิวิทยาโดยไม่ต้องผ่าตัด

การปฏิบัติตัวก่อนส่องกล้อง

ผู้ป่วยไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนส่องกล้องควรมีญาติมากับผู้ป่วย 1 คน

ขั้นตอนการรับการบริการ

1.นำบัตรนัดไปยื่นที่เคาน์เตอร์สถาบัน

2.รอเรียกชื่อเพื่อวัดความดันโลหิต ชั่งน้ำหนักและ ซักประวัติ

3.ผู้ป่วยที่ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลาย

ให้เปลี่ยนเป็นกางเกงหรือผ้าถุงโรงพยาบาล

ก่อนตรวจผู้ป่วยจะได้รับการสวนด้วยน้ำยาสวนชนิดสำเร็จรูป 2 ครั้งหรือจนสะอาด

ผู้ป่วยนอนตะแคงด้านซ้าย

- ระหว่างที่แพทย์ใส่กล้องเข้าทางทวารหนักอาจมีอาการแน่นอึดอัดในท้องบ้างให้ ผู้ป่วยหายใจเข้า-ออก ลึก ๆ ช้า ๆ ไม่เกร็ง หน้าท้อง  

การปฏิบัติตัวหลังตรวจ

ผู้ป่วยนอนพัก 10 -20นาที/หรือถ้าไม่มีอาการอึดอัดแน่นท้องสามารถติดต่อชำระเงิน/รับคำแนะนำจากพยาบาล/รับบัตรนัดที่เคาน์เตอร์

ชำระเงินค่าส่องกล้องที่ห้องส่องกล้องค่าใช้จ่าย

ผู้ป่วยรับบัตรนัด และคำแนะนำจากพยาบาล ที่ห้องส่องกล้อง

ผู้ป่วยหลังการส่องกล้อง ถ้าไม่มีอาการ ผิดปกติ  สามารถรับประทานอาหาร ได้ตามปกติ

 

วันนี้ 27 สัปดาห์นี้ 74 เดือนนี้ 1444 รวม 118547