การเจาะชิ้นเนื้อตับ Liver biopsy

  • หมวด: Procedure
  • เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 27 ตุลาคม 2558 02:00
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 21112

        การเจาะชิ้นเนื้อตับ (Liver biopsy)

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคตับ อาจจะขอความร่วมมือในเจาะชิ้นเนื้อตับ เพื่อนำเนื้อตับมาตรวจ โดยการดูดชิ้นเนื้อปริมาณเล็กน้อยแต่เพียงพอกับการตรวจ โดยแพทย์ฉีดยาชาบริเวณผิวหนังที่เจาะตับ โดยใช้เข็มเล็กๆ ดูดออกมาโดยไม่ต้องผ่าตัดซึ่งจะทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยความรุนแรงของโรคตับได้อย่างถูกต้องยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวผู้ป่วยเอง

ผลเสี่ยงจากการเจาะชิ้นเนื้อตับมาตรวจมี ดังนี้

1.อาการปวดหรือจุกแน่นใต้ชายโครงขวาซึ่งพบได้ร้อยละ 30 และสามารถบรรเทาได้ด้วยการรับประทานยาแก้ปวด

2.เลือดออกถึงขนาดที่ต้องได้รับเลือด หรือผ่าตัดหยุดเลือด จะเกิดร้อยละ 0.1-0.3

3.โอกาสเสียชีวิตจากการเจาะชิ้นเนื้อตับเกิดเพียงร้อยละ 0.03

การเตรียมตัวก่อนเจาะชิ้นเนื้อตับ และขั้นตอนการรับการบริการ

1.มาโรงพยาบาลติดต่อการเงินเพื่อเจาะเลือดตอนเช้า เวลา 07.00 น.

2.รับประทานอาหารได้ แต่ไม่รับประทานจนอิ่ม

3.ยื่นบัตรนัดที่เคาน์เตอร์สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับฯ อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 8

4.ติดต่อการเงินเพื่อซื้อวัสดุเจาะตับและรอรับวัสดุเจาะตับที่ห้องวัสดุการแพทย์ ช่องหมายเลข 35 (ข้างห้องจ่ายยา)

5.นำวัสดุเจาะตับยื่นที่เคาน์เตอร์สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับฯ อาคารเฉลิมพระบารมีชั้น 8

6.รอเรียกชื่อเพื่อชั่งน้ำหนัก และวัดความดันโลหิต

7.ให้ผู้ป่วยเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะก่อนเจาะชิ้นเนื้อตับ

8.ให้ผู้ป่วยรับประทานยาพาราเซตตามอล 2 เม็ดก่อนเจาะชิ้นเนื้อตับประมาณ 10 นาที

9.แพทย์หรือพยาบาลอธิบายขั้นตอนเพื่อคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วย

10.หลังเจาะชิ้นเนื้อตับเสร็จแล้ว ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงขวาทับหมอน ประมาณ 2-6 ชั่วโมง

11.ให้ญาติอยู่ในห้องกับผู้ป่วยตลอดเวลา ถ้ามีอาการผิดปกติแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบเพื่อรายงานแพทย์

12.เจ้าหน้าที่วัดความดันโลหิต สังเกตอาการผู้ป่วยเป็นระยะๆ

13.ญาติติดต่อเจ้าหน้าที่หน้าเคาน์เตอร์เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและรับบัตรนัดเพื่อฟังผลการตรวจชิ้นเนื้อ

ข้อปฏิบัติตัวขณะกลับบ้าน

1.รับประทานอาหารตามปกติได้

2.หลังเจาะชิ้นเนื้อตับ 36 ชั่วโมง สามารถเปิดแผลอาบน้ำได้

3.ควรหลีกเลี่ยง การยกของหนัก หรือออกกำลังกายที่ใช้กำลังมาก กิจกรรมที่เสี่ยงต่อการกระแทกบริเวณที่ใต้โครงขวาและท้อง

4.ถ้าปวดแผลให้รับประทานยาพาราเซตตามอลได้ครั้งละ 1 เม็ด ทุก 6 ชั่วโมง

5.ถ้ามีอาการผิดปกติหลังเจาะชิ้นเนื้อตับ เช่นหายใจหอบเร็ว ปวดท้อง ท้องตึงแข็ง ปวดแผลมาก มีเลือดออก ติดต่อที่โทรศัพท์ 074-451965-9 ในเวลาราชการ ถ้านอกเวลาราชการให้ติดต่อห้องฉุกเฉิน หรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550