การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน Gastroduodenoscopy

  • หมวด: Procedure
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2558 04:25
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 4028

         การส่องกล้องเพื่อตรวจทางเดินอาหารส่วนบน Gastroduodenoscopy

          หมายถึง การตรวจโดยใช้กล้องที่มีลักษณะเป็น  ท่อยาวโค้งงอได้ ส่องตรวจตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น สามารถตัด ชิ้นเนื้อที่ผิดปกติส่งตรวจทางพยาธิวิทยา หรือทำหัตถการอื่น ๆ เช่น รัดเส้นเลือดโป่งพองในหลอดอาหาร, ขยายหลอดอาหาร ฯลฯ โดยไม่ต้องผ่าตัด

การเตรียมตัวก่อนการส่องกล้อง

1.งดอาหาร และน้ำดื่มทุกชนิด

2.ควรมีญาติมากับผู้ป่วยด้วย

* ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานยาได้ตามปกติพร้อมดื่มน้ำตามปริมาณเล็กน้อย (ยกเว้นผู้ป่วยเบาหวานหรือยาที่แพทย์สั่งงดก่อนส่องกล้อง)         

ขั้นตอนการรับบริการ

1.ยื่นบัตรนัด ที่เคาน์เตอร์

2.วัดความดันโลหิต, ชั่ง น้ำหนัก และซักประวัติ

3.รอเรียกชื่อ เพื่อเข้าห้องส่องกล้อง

การปฏิบัติตัวขณะส่องกล้อง

1.ถอดฟันปลอมก่อนส่องกล้อง

2.พ่นยาชาบริเวณลำคอและให้ยาคลายกังวล/ยาแก้ปวดในผู้ป่วยบางราย

3.ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย

4.แพทย์จะสอดกล้องผ่านทางปาก ขณะที่กล้องผ่านบริเวณคอ ให้ผู้ป่วยช่วยกลืน เมื่อกล้องผ่านบริเวณคอลงไปในหลอดอาหารแล้ว ให้ผู้ป่วยหายใจเข้า-ออก ลึกๆ ช้า ๆ หากมีน้ำลายในปากให้ผู้ป่วยปล่อยไหลออกมาบนผ้ายางที่รองไว้

การปฏิบัติตัวหลังส่องกล้อง

1.หลังส่องกล้อง ผู้ป่วยจะมีอาการชา บริเวณลำคอจึง ควร งดน้ำ และอาหาร หลังตรวจประมาณครึ่งชั่วโมงหรือเมื่อ คอหายชา ให้เริ่มจิบน้ำถ้าไม่สำลักก็ให้รับประทานอาหารได้ ตามปกติ

2.ผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกังวลหรือยาแก้ปวด รอสังเกตุ อาการประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง

3.รอพบแพทย์ /รอรับผลการตรวจ/รับบัตรนัด ที่เคาน์เตอร์

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550