การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endoscopic Ultrasonography (EUS)

  • หมวด: Procedure
  • เผยแพร่เมื่อ: วันพฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2558 06:57
  • เขียนโดย Super User
  • ฮิต: 11781

       การตรวจวินิจฉัยโดยเครื่องส่องกล้องตรวจคลื่นความถี่สูง Endoscopic Ultrasonography (EUS)

 การตรวจด้วยคลื่นความถี่สูงโดยการส่องกล้องเริ่มใช้ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา เป็นเทคโนโลยีที่มีความแม่นยำในการ ตรวจวินิจฉัยมะเร็งระบบทางเดินอาหารในระยะเริ่มแรก โดยใช้ ลักษณะการสะท้อนของคลื่นเสียงทำให้สามารถมองเห็นลักษณะ  ของผนังภายในทางเดินอาหารได้อีกทั้งสามารถมองเห็นอวัยวะ ในช่องท้อง, กำหนดระยะของมะเร็งปอด, มะเร็งของตับอ่อน, นิ่วในถุงน้ำดี, นิ่วในท่อทางเดินน้ำดี, ถุงน้ำหรือก้อนเนื้อที่ ผิดปกติ โดยใช้ความถี่ที่แตกต่างกัน บทบาทที่สำคัญของ EUS คือการนำไปสู่การทำ หัตถการ หรือการรักษาได้ อาทิ การใช้เข็มผ่านทางกล้อง EUS เพื่อเจาะชิ้นเนื้อนำส่งมา ส่งตรวจ (FNA), การใช้เข็มผ่านทาง กล้อง EUS เพื่อฉีดยา (FNI), การเจาะ ถุงน้ำที่ผิดปกติด้วยเข็ม ผ่านทางกล้อง โดยวางท่อในตำแหน่งของถุงน้ำเพื่อระบายน้ำ ออกในระบบทางเดินอาหาร หรือวางท่อจากตำแหน่งของถุงน้ำ และให้ปลายท่อออกมาทางจมูกของผู้ป่วย เพื่อช่วยในการระบาย (Pseudo cyst drainage), การใช้เข็มผ่านทางกล้องเพื่อฉีดยาที่ ตำแหน่งเส้นประสาท เพื่อลดอาการปวดในผู้ป่วยที่มีอาการปวด จากตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง หรือ ปวดจากมะเร็งตับอ่อน

การเตรียมตัวก่อนก่อนส่องกล้อง

1.  งดอาหาร และน้ำดื่มทุกชนิด จนกว่าจะส่องกล้องเสร็จ

2.  ควรมีญาติมากับผู้ป่วยด้วย

ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวสามารถรับประทานยาได้ตามปกติพร้อมดื่มน้ำตามปริมาณเล็กน้อย (ยกเว้นผู้ป่วยเบาหวานหรือยาที่แพทย์สั่งงดก่อนส่องกล้อง

ขั้นตอนการรับบริการ

1.ยื่นบัตรนัด ที่เคาน์เตอร์

2.วัดความดันโลหิต, ชั่ง น้ำหนัก และซักประวัติ

3.เปลี่ยนเครื่องแต่งกายและให้น้ำเกลือ

4.รอเรียกชื่อ เพื่อเข้าห้องส่องกล้อง

การปฎิบัติตัวขณะส่องกล้อง

ถอดฟันปลอมก่อนส่องกล้อง

- พ่นยาชาบริเวณลำคอและให้ยาคลายกังวล/ยาแก้ปวดในผู้ป่วย

ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้าย

แพทย์จะสอดกล้องผ่านทางปาก ขณะที่กล้องผ่านบริเวณคอ ให้ผู้ป่วยช่วยกลืน เมื่อกล้องผ่านบริเวณคอลงไปในหลอดอาหารแล้ว ให้ผู้ป่วยหายใจเข้า-ออก ลึกๆ ช้า ๆ หากมีน้ำลายในปากให้ผู้ป่วยปล่อยไหลออกมาบนผ้ายางที่รองไว้

การปฏิบัติตัวหลังส่องกล้อง

หลังส่องกล้อง ผู้ป่วยจะมีอาการชา บริเวณลำคอจึง ควรงดน้ำและอาหารหลังตรวจประมาณครึ่งชั่วโมงหรือ เมื่อ คอหายชาให้เริ่มจิบน้ำถ้าไม่สำลักก็ให้รับประทาน อาหารได้ตามปกติ

ผู้ป่วยที่ได้รับยาคลายกังวลหรือยาแก้ปวด รอสังเกตุ อาการประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง

รอพบแพทย์ /รอรับผลการตรวจ/รับบัตรนัด ที่เคาน์เตอร์

วันนี้ 28 สัปดาห์นี้ 75 เดือนนี้ 1445 รวม 118548