การรักษาและบริการ

                                                                                                    

การรักษาและบริการ

            สถาบันโรคระบบทางเดินอาหารและตับ นันทนา-เกรียงไกร โชติวัฒนะพันธุ์  มี Facilities ต่างๆ ที่สามารถให้บริการการรักษาได้ดังนี้

  1. ส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหารส่วนต้น (Upper GI Endoscope)
  2. ส่องกล้องตรวจระบบลำไส้ใหญ่  (Colonoscope)
  3. ส่องกล้องตรวจระบบลำไส้เล็ก (Small Intestine Endoscope) และตรวจทางเดินอาหารด้วยวิธี Capsule (Capsule Endoscope)
  4. ตรวจระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน (Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography)
  5. ตรวจระบบทางเดินอาหารด้วยกล้องพร้อม Ultrasound (Endoscopic Ultrasound)
  6. ตรวจระบบการเคลื่อนที่ และพยาธิวิทยาของระบบทางเดินอาหาร (Manometry, Physiology หรือ Pathophysiological  Test)
  7. ให้การบริการการตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคตับ
  8. เปิดบริการการดูแลรักษามะเร็งตับ

วันนี้ 30 สัปดาห์นี้ 77 เดือนนี้ 1447 รวม 118550